نمایش محتوای سبز

اهداف همایش

اهداف همایش:

 

هدف اصلی همایش:

 بازنمایی ماهیت، دستاوردها و آرمان­های انقلاب اسلامی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مبتنی بر بیانیه گام دوم

اهداف فرعی:

 

      توسعه ادبیات علمی- تخصصی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی

      تبیین نقش و کارکرد موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بازنمایی هنرمندانه مفاهیم و مضامین پایه ای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

       ایجاد زمینه مشارکت صاحبنظران و اندیشمندان در ارائه ایده­های خلاقانه بازنمایی انقلاب اسلامی