نمایش محتوای سبز

محورهای همایش

محورها و زیر محورهای همایش:

محور اول: بازنمایی ماهیت و ویژگی های انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم

 1. جایگاه دین و  ارزش های دینی در تحقق انقلاب اسلامی و  تداوم آن
 2. جایگاه رهبری( اصل ولایت فقیه) در پیروزی، حفظ و استمرار هویت انقلاب اسلامی
 3. جایگاه و نقش مردم در پیروزی، حفظ و استمرار انقلاب اسلامی
 4. تبیین ویژگی­های منحصر به فرد انقلاب اسلامی
 5. تبیین نظریه نظام انقلابی
 6. آسیب شناسی انقلاب اسلامی
 7. انقلاب اسلامی روایت معیار و چالش روایت­ها
 8. انقلاب اسلامی به مثابه یک انقلاب مقتدر و مظلوم
 9. شعارها و آرمان‏های فطری و جهانی انقلاب اسلامی(آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری)
 10. فرهنگ ایثار و مقاومت و ترویج آن در جامعه
 11. انقلاب اسلامی به مثابه یک نهضت  بزرگ دینی
 12. تبیین موقعیت پیدایش و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی(وضعیت ایران و جهان)
 13. تبیین نقدپذیری و پویایی انقلاب اسلامی

 محور دوم: بازنمایی دستاوردهای داخلی انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 1. جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی
 2. انقلاب اسلامی،  استقلال و آزادی
 3. اراده ملی در تکوین و تداوم انقلاب اسلامی
 4. انقلاب اسلامی به مثابه پیشران در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت­های حیاتی کشور
 5. انقلاب اسلامی و عدالت در تقسیم امکانات کشور
 6. آسیب شناسی بازنمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی
 7. انقلاب اسلامی و ارتقاء بینش سیاسی مردم
 8. انقلاب اسلامی و تعمیق دینداری و عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه
 9. انقلاب اسلامی ضامن تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور
 10. تحریم  به مثابه فرصتی برای خوداتکایی انقلاب اسلامی

محور سوم: بازنمایی دستاوردهای خارجی انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 1. نقش آفرینی جوانان در پیدایش و پایایی انقلاب اسلامی
 2. جایگاه «ما می توانیم» در تاسیس، تداوم و شکوفایی انقلاب اسلامی
 3. انقلاب اسلامی و تطبیق دستاوردهای آن با انقلاب های بزرگ جهان
 4. انقلاب اسلامی، الهام بخشی و تداوم نهضت بیداری اسلامی و جبهه مقاومت جهانی
 5. انقلاب اسلامی، تاثیرات منطقه‏ای و جهانی
 6. انقلاب اسلامی و جهت گیری­ها و رویکردهای انقلابی و جهادی
 7. ابعاد اتکاء  به توانایی داخلی در عرصه­های بین­المللی انقلاب اسلامی
 8. انقلاب اسلامی و شکوفا سازی مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و مقابله با فتنه های داخلی و خارجی(استکبار ستیزی)
 9. انقلاب اسلامی و ظلم ستیزی و استکبارستیزی
 10. انقلاب اسلامی به مثابه چالش فراروی استکبار

              محور چهارم: بازنمایی زمینه‏های نظری تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت­     عظمی(ارواحنافداه)

 1. گفتمان تمدن نوین اسلامی
 2. انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز
 3. تمدن نوین اسلامی به مثابه آرمان بزرگ انقلاب اسلامی
 4. تمدن نوین اسلامی به مثابه زمینه ساز تمدن مهدوی
 5. نقش خودسازی و جامعه پردازی در تحقق تمدن نوین اسلامی
 6. سبک زندگی(فردی ، خانوادگی و اجتماعی) در تراز تمدن نوین اسلامی
 7. اسلام سیاسی و  تحقق تمدن نوین اسلامی
 8. معنویت و اخلاق و تحقق تمدن نوین اسلامی
 9. اقتصاد و تحقق تمدن نوین اسلامی
 10. الگوی مناسبات و روابط اخلاقی در تمدن نوین اسلامی
 11. الگوی روابط خارجی در تمدن نوین اسلامی
 12. الگوی حکمرانی تراز تمدن نوین اسلامی
 13. الگوی روابط اجتماعی مطلوب و عناصر مقوم آن(دین، هنر، اخلاق، نظم و...)  در تحقق تمدن نوین اسلامی

محور پنجم:  بازنمایی زمینه‏های عملی تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(ارواحنافداه)

 1. جوانان و تحقق تمدن نوین اسلامی
 2. انقلاب اسلامی قطب موثر در نظام بین الملل چند قطبی
 3. حرکت انقلاب اسلامی از قدرت منطقه ای به قدرت جهانی
 4. علم، دانش، فناوری های نوین و تحقق تمدن نوین اسلامی
 5. وحدت و همگرایی درون تمدنی اسلامی
 6. چالش های پیش روی تحقق تمدن نوین اسلامی
 7. جایگاه و ضرورت عدالت در تحقق تمدن نوین اسلامی
 8. ضرورت مبارزه با فساد در تحقق تمدن نوین اسلامی
 9. جایگاه استقلال و آزادی در تحقق تمدن نوین اسلامی
 10. نظام اداری تراز تمدن نوین اسلامی
 11. مولفه های ژئوپولتیک تمدن نوین اسلامی
 12. هنر و معماری تراز تمدن نوین اسلامی
 13. جایگاه نظم در تحقق تمدن نوین اسلامی