نمایش محتوای سبز

ارکان همایش

ارکان دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 

رئیس شورای سیاستگذاری همایش: دکتر علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

دبیر کمیته علمی همایش: دکتر محمد باقر خرمشاد

دبیر کمیته اجرایی: دکتر اکبر کاظم ­زاده

دبیر اجرایی همایش: دکتر حسن اشتری

مسئول دبیرخانه علمی همایش: دکتر محمود عرب اسماعیلی